przyłączanie do sieci urządzeń domowych

klinika_elektryka_podstrona_03

Większość producentów sprzętu AGD zastrzega w wymaganiach gwarancyjnych, że udziela gwarancji, gdy sprzęt został przyłączony do sieci przez osobę uprawnioną, w tym przypadku tą osobą jest elektryk ze świadectwem kwalifikacji na stanowisku eksploatacji E.
Oprócz wymagań stawianych przez producentów sprzętu AGD, urządzenie powinno być przyłączone w sposób prawidłowy, co zapewni maksymalny poziom ochrony przeciwporażeniowej – szczególnie dotyczy to urządzeń  takich jak: płyty indukcyjne, piekarniki elektryczne, podgrzewacze wody i  piecyki elektryczne.

klinika_elektryka_podstrona_07

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mienia
i zmaksymalizować ochronę zdrowia i życia powinniśmy
powierzyć takie prace osobom do tego celu uprawnionym.

Posiadamy elastyczny cennik, wycenę przeprowadzamy
indywidualnie po przedstawieniu przez klienta oczekiwań związanych ze zleceniem.