Pomiary elektryczne w Warszawie

pomiary elektryczne Warszawa

Instalacja elektryczna powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpieczać przed porażeniem prądem elektrycznym, przed pożarem i przed skutkami przepięć w sieci elektrycznej. Pomiary powinien przeprowadzić doświadczony elektryk, który ma odpowiednie uprawnienia kontrolno-pomiarowe, potwierdzone świadectwem kwalifikacji. Wykorzystanie profesjonalnego sprzętu pomiarowego renomowanej polskiej firmy SONEL pozwala w sposób pełny i miarodajny ocenić stan techniczny instalacji elektrycznej. Sprzęt pomiarowy powinien posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, które trzeba wykonywać nie rzadziej niż co 13 miesięcy. Każdy pomiar zakończony jest dokumentem w formie protokołu, który potwierdza właściwy stan techniczny instalacji.

Z punktu widzenia zdarzeń losowych, takich jak np.: pożar, mamy dowód na to że instalacja była utrzymana w odpowiednim stanie technicznym, jest to ważne przy dochodzeniu
odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

pomiary elektryczneWykonywane przez Nas pomiary elektryczne w Warszawie i okolicy:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
– pomiar rezystancji kabli i przewodów
– pomiar rezystancji uziemień
– pomiar impedancji pętli zwarcia
– pomiar instalacji odgromowych
– badanie wyłączników różnicowoprądowych
– pomiar poboru mocy i prądu
– przeglądy okresowe instalacji elektrycznych w Warszawie

Posiadamy elastyczny cennik, wycenę przeprowadzamy indywidualnie po przedstawieniu przez klienta oczekiwań związanych ze zleceniem na pomiary elektryczne. Warszawa , ul. Wieruchowska 76, Zielonki Parcela – Zapraszamy.